Stockholm Archipelago

The Stockholm Archipelago is made up of more than 24,000 islands and islets

Stockholm Archipelago

Only about a thousand are inhabited. The larger islands host summer cottages, houses, restaurants, and stores. Other islands offer nothing but peace and quiet, and a magnificent view. And in between there is, of course, room for kayaks, canoes, sailboats, swimmers and motorboats.

Storgatan

Stockholm Archipelago

STORE

null

Storgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu